İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için "Çerezler"den faydalanmaktayız. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.
×

Taksit ve Komisyonlar

 

 • Kömür, yakılacak olan potaya balıksırtı oluşturacak şekilde beslenmelidir. Az besleme yapıldığı takdirde ateş potanın demiriyle temas edeceğinden pota demirini ve hava deliklerini eritecektir. Fazla yükleme durumunda kömür, yeterli miktarda havayla beslenemediğinden tutuşma zorluğu çekecektir.
 • Pota üstündeki kömürün yüksekliği önde ve arkada eşit miktarda olmalıdır. Eşit olmadığı takdirde helezonun yaprakları kontrol edilmelidir.
 • Balıksırtı halinde besleme yapıldıktan sonra kömür, tahta parçası, karton... Vb. malzemelerle tutuşturulmalıdır. Yanan kömürler yanmayan taraflara gelberi ile itilerek yanma sathı genişletilmelidir. Tutuşma süresi için pota üstündeki bütün kömürler alevlenene kadar beklenmelidir.
 • Pota üstündeki kömürler alevlendikten sonra tekrar potaya kömür verilmeli alev boyunun yükselmesi ve kömürlerin kor haline gelmesi beklenmelidir. Eğer kömürler kor haline gelmeden pota tekrar kömürle beslenirse yanmaya yeni başlamış kömürlerin üstüne yanmayan kömür geleceğinden hava ile teması kapanacak ve kömür yanmadan cüruf olarak geri alınacaktır.
 • Kor haline gelip alevli yanan kömürler potaya ve hava deliklerine doğru ilerledikçe potaya kömür beslenmeli ve potanın üstündeki balıksırtı şekli bozulmamalıdır.
 • Yanan kömürler belirli aralıklarla şişlenip karıştırılarak kömürlerin havadar şekilde yanması sağlanmalıdır. Kömürler şişlenirken potada cüruf oluştuğu gözleniyorsa kömürün yeterli havayla beslenmediği anlaşılır. Bunun oluşmaması için:
  • Cehennemliğe verilen hava, fanların klapesi açılarak arttırılmalıdır.
  • Kömürü potaya aldığından daha az besleyerek kömürün cüruflaşmadan yakılması sağlanmalıdır.
  Cüruflaşma: Ortamdaki havanın yetersiz olduğu durumda kömürün yanmadan karbonize olmasıdır. Yani cüruf kömürün yanmamış halidir. Kömürün yanmadan külle atılması maliyeti arttırmaktadır.
 • Cüruflaşmayı önlemek için gerektiğinde fazla hava verilmemelidir. Aksi takdirde ısı hızlı bir şekilde bacadan çıkacağından verimli bir yanma sağlanamayacaktır.
 • Kazan yakmaya gerek olmadığı zamanlar kömürün yanarak potaya ve helezona doğru ilerlemesini önlemek amacıyla fanların kelepçesi tam olarak kapanmalıdır ve potaya bir miktar kömür verilmelidir. Böylelikle kor halinde kömürün potayı ve helezonu eritmesi engellenmiş olacaktır.
  Not: Katı yakıtlı sistemler sıvı ve gaz yakıtlı sistemlere göre daha geç ısı vermeye başlarlar. Buna karşılık ısıyı daha uzun süre muhafaza ederler ve daha uçucudurlar. Kazan yakan kişiler dereceyi yükseltmek ve buharı kaldırmak uzun süreceğinden, acele edip kazanı gereksiz yere kömürle beslememelidirler.
 • Bu önlemleri aldığınız sürece, hem daha az yakıt kullanmış olursunuz hem de daha fazla ısınırsınız.

 

%100 YERLİ ÜRETİM / YÜKSEK KALORİLİ KÖMÜR İÇİN BİZE ULAŞIN